Projekt

Ugglas medarbetare är involverade i att genomföra samhällsviktiga projekt. Projektlednings- och projekt experterna representerar beställarorganisationen, entreprenörer eller utrustningsleverantörer under hela projektets livscykel i industriella investeringsprojekt.

Bekanta dig med några intressanta projekt som vi har varit involverade i.

HSE-expert vid biovärmeanläggningsprojektet

HSE-expert vid biovärmeanläggningsprojektet

Utrustningstillverkaren utförde installationer på entreprenad i biovärmeanläggningsprojektet i Helsingfors och behövde en erfaren HSE-expert med internationell erfarenhet. Vår konsult Olli…

Join the Uggla team!
Du är en av de första som får höra om nya projekt.