Installationsledning vid projektet i Kemi och deras ny bioproduktfabrik

En utrustningsleverantör med verksamhet i projektet vid bygget av Kemis nya bioproduktfabrik behövde de installationsledning på byggplatsen under installationen av deras maskiner. Bland Ugglas medarbetare fanns en erfaren installationsledare med en mångsidig bakgrund som passade perfekt för våran kund under de 12 månader som projektet pågick.

Mångsidig erfarenhet inom elektrisk automation

Henri, som arbetar som installationsledare i bioproduktfabriksprojektet, har branschövergripande erfarenhet av projekt och elarbete, inklusive tidigare arbete som arbetschef och chef för elektrisk automation. Han stöder utrustningstillverkaren med sina kunskaper om automationssystem och underhåll av elektrisk automation samt en djup förståelse för processteknik.

Utrustningsleverantörens och kundens perspektiv

Henris mångsidiga arbetslivserfarenhet berikas av att han tidigare har arbetat både för entreprenörer och beställare. När Henri övervakar installationerna kan han, tack vare sin bakgrund, sätta sig in i både leverantörens och beställarens situation och därigenom effektivisera installationsprojektet och säkerställa ett framgångsrikt resultat.