HSE-expert vid biovärmeanläggningsprojektet

Utrustningstillverkaren utförde installationer på entreprenad i biovärmeanläggningsprojektet i Helsingfors och behövde en erfaren HSE-expert med internationell erfarenhet. Vår konsult Olli passade perfekt tack vare sin kompetens, arbetserfarenhet och sitt Nebosh-certifikat, bland annat. Med goda resultat har utrustningstillverkaren velat behålla en skicklig medarbetare och erbjudit en ny roll vid deras nya projekt.

HSE-expert, byggplatstillstånd och inlärningsprocess

Som HSE-konsult var Ollis huvudansvar att övervaka arbetssäkerheten hos utrustningsleverantörens entreprenörer och underleverantörer, iakttagandet av arbetarskyddsbestämmelser och -lagar, iakttagandet av de arbetarskyddsanvisningar som biovärmeanläggningens byggherre gett samt daglig arbetssäkerhet.

Dessutom var det Ollis ansvar att ordna byggplatstillstånd för utrustningstillverkarens entreprenörer och sköta introduktioner.

Arbetet kryddades av Covid-19-pandemin. Regler och bestämmelser, liksom drifts- och testtider, ändrades ofta i takt med att pandemivågen framskred från en fas till en annan. Olli såg i sin egen HSE-roll till att bestämmelserna följdes. Han följde noga förändringarna och ansvarade för att informera utrustningsleverantörens personal och underleverantörer om dem.

Nebosh-certifikat och internationell erfarenhet – den ultimata kombinationen för en HSE-konsult.

Teamet som arbetar på Helens biovärmeanläggningens byggplats är internationellt: det finns dussintals nationaliteter där. Därför krävdes det att också HSE-konsulten hade internationell erfarenhet och kompetens. Med sitt Nebosh-certifikat och internationella arbetserfarenheter hade Olli en mängd insikter om och erfarenheter av att arbeta i en mångkulturell miljö.

Kompetens och utbildning inom arbetsmiljö och säkerhet säkerställer att det team som ansvarar för utrustningstillverkarens installationer arbetar på säkrast möjliga sätt trots den hektiska byggplatsen. Efter det ett år långa uppdraget ville den nöjda utrustningsleverantören behålla Olli: han erbjöds en förlängning, och nu arbetar Olli redan på ett tredje HSE-projekt med samma kund.