Tjänster för byggplatsledning

Byggplatsledningstjänster från full outsourcing till delar av ert system

När du vill säkerställa att byggplatsen drivs i enlighet med lagstiftningen, till exempel när det gäller skyldigheter kring beställaransvar och arbetstillstånd, kan du lita på Ugglas expertis.

Genom oss kan du

  • outsourca hela tillståndsprocessen
  • skaffa kompetenta experter för att säkerställa att lagar och skyldigheter iakttas
  • ta i bruk moderna system som stöder inpasseringsprocessen.

Outsourcing av inpasseringsprocessen på byggplatsen

Att helt outsourca inpasseringsprocessen effektiviseras processens gång och skapar transparens i processen och dess kostnader.

När du outsourcar tillståndsprocessen till Uggla kan du fokusera på det väsentliga. Uggla tar med sig sina egna experter och ett system som effektiviserar processen och säkerställer att bestämmelserna följs varje dag.

Specialister inom byggplatsledning

Hos Uggla hittar du experter som ser till att lagstiftningen gällande tillsyn över underleverantörskedjan, som är huvudentreprenörens skyldighet, iakttas på byggplatsen.

Lagstiftningen medför egna krav, till exempel när det gäller beställaransvar och arbetstillstånd. Experter som fördjupat sig i dessa specialfrågor inom byggplatsledning säkerställer att byggplatsen drivs enligt lagar och bestämmelser. De kommer också vid behov att uppdatera policyn i enlighet med ändrade lagar och förordningar.

Ett modernt system för tillståndsprocessen på byggplatsen

Det är möjligt att hantera hela tillståndsprocessen för entreprenörs- och underleverantörskedjan i ett enda system. Vi använder SaaS-systemet Zeroni, som är ett flexibelt och övergripande verktyg för experter och som stöder en fungerande byggplats under alla faser i projektet.

Letar du efter en projektpartner?

Ugglas tjänster anpassas efter din situation och behov. Lämna dina kontaktuppgifter och berätta kort om ditt projekt och behov så kontaktar vi dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.